Zobrazení specifických výsledků v RF-/FOUNDATION Pro

Tipy & triky

V modulu RF‑/FOUNDATION Pro má uživatel možnost provést posouzení základů v jednom nebo více uzlech modelu.

Pokud je pro posouzení vybráno více uzlů, ve výsledkovém okně „2.2 Rozhodující posouzení“ se zobrazí kritéria rozhodujících posouzení pro všechny uzly a všechny zatěžovací stavy.

Abychom mohli zobrazit v tomto okně výsledky pro jeden specifický uzel nebo zatěžovací stav, můžeme nastavit v sekci „Zobrazit kritéria pro“ zaškrtnutím „Cílový uzel č.“ nebo „Zatěžovací stav / kombinaci“. Nakonec se může uživatel rozhodnout, pro které uzly a zatěžovací stavy se mají výsledky zobrazit.

Pro posouzení, pro která nebyl zvolený zatěžovací stav spočítán, se žádné výsledky nezobrazí. Objeví se komentář, že zvolený zatěžovací stav pro dané posouzení nebyl zohledněn.

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-FOUNDATION Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení jednoduchých, kalichových a blokových základů

Cena za první licenci
760,00 USD