Stanovení součinitelů kritického zatížení pomocí addonu Stabilita konstrukce v programech RFEM 6 a RSTAB 9

Odborný článek z oblasti statiky za použití softwaru Dlubal

  • Databáze znalostí

Odborný článek

V programu RFEM 6 je k dispozici addon Stabilita konstrukce pro posouzení stability metodou vlastních čísel a přírůstkovou metodou. V tomto addonu je možné analyzovat stabilitu konstrukcí a stanovit součinitele kritického zatížení a příslušné stabilitní tvary. V tomto příspěvku si ukážeme na praktickém příkladu stanovení součinitelů kritického zatížení a příslušných vlastních tvarů pro ocelovou halu znázorněnou na obrázku 1. Stabilitní analýza se navíc provádí se zohledněním všech konstrukčních prvků; například u prutů ztužení a pod. se tedy nemusí uvažovat tuhost pružiny, protože tyto prvky jsou zohledněny v 3D modelu s odpovídající tuhostí.

Za předpokladu, že je v Základních údajích aktivován addon Stabilita konstrukce (obrázek 2), lze v navigátoru Data zadat Nastavení pro posouzení stability, obrázek 3. V našem příkladu použijeme pro posouzení stability Lanczosovu metodu vlastních čísel a počet nejmenších vlastních čísel nastavíme na 4. Jak ukazuje obrázek 3, lze v nastavení stability zohlednit i další možnosti.

V programu RFEM 6 je možné provést posouzení stability pro zatěžovací stavy, kombinace zatížení a návrhové situace. Nezapomeňte, že program vám nabízí generátor kombinací (můžete ho aktivovat v záložce Základní údaje v okně Zatěžovací stavy a kombinace), který vám pomůže zkombinovat zatěžovací stavy do kombinací zatížení a návrhových situací podle vybrané normy. Pomocí tohoto generátoru tak lze automaticky vytvořit kombinace zatížení uvedené na obrázku 4. V případě více kombinací zatížení, jako například v tomto příkladu, je možné vybrat tu, kterou považujeme za rozhodující (například KZ5), a vybrat funkci "Spočítat kritické zatížení | Addon Stabilita konstrukce". Na tomto místě můžete vybrat již definovaná nastavení pro posouzení stability, upravit je nebo vytvořit nová.

Vhodnějším přístupem pro posouzení stability, který si ukážeme v tomto příspěvku, je nepočítat jen jednu kombinaci zatížení, ale všechny. To lze snadno provést, pokud je výpočet kritického zatížení aktivován přímo v návrhové situaci. Za předpokladu, že generátor kombinací již byl aktivován a je k dispozici ve vybrané návrhové situaci (obrázek 5), je možné v něm aktivovat volbu "Posouzení stability", jak je znázorněno na obrázku 6. Posouzení stability se tak automaticky aktivuje pro všechny kombinace zatížení vytvořené tímto generátorem kombinací zatížení.

Jakmile vypočítáte vybranou návrhovou situaci, zobrazí se výsledky všech kombinací zatížení v grafické i tabulkové podobě. Pro vybranou návrhovou situaci je automaticky nalezen nejmenší součinitel kritického zatížení ze všech kombinací zatížení, který se zobrazí ve Shrnutí v tabulce Statická analýza (obrázek 7). V poznámkách je zobrazena také rozhodující kombinace zatížení, ze které tento součinitel kritického zatížení pochází, takže můžete otevřít výsledky posouzení stability pro tuto kombinaci zatížení a zobrazit příslušný vlastní tvar (obrázek 8). Z toho je zřejmé, že nejkritičtějším stabilitním problémem u kombinací zatížení v dané návrhové situaci je vzpěr v rovině.

Na tomto místě je důležité si uvědomit, že při standardním výpočtu v programu RFEM/RSTAB je použit řešič se 6 stupni volnosti a získané výsledky jsou takové, jak je popsáno výše (tzn. vzpěr v rovině představuje nejkritičtější stabilitní problém pro danou návrhovou situaci). Nicméně výsledky statické analýzy znázorněné na obrázku 9 ukazují, že působící zatížení vedou k ohybovým momentům My, takže lze předpokládat také problém s klopením hlavního nosníku. Tento problém lze analyzovat pomocí addonu Vázané kroucení (7 stupňů volnosti), který umožňuje při výpočtu prutů v programech RFEM a RSTAB zohlednit deplanaci průřezu pomocí dalšího stupně volnosti. Jak na to, popíšeme v některém z dalších příspěvků v databázi znalostí.

Autor

Irena Kirova, M.Sc.

Irena Kirova, M.Sc.

Marketing a péče o zákazníky

Ing. Kirova je ve společnosti Dlubal zodpovědná za tvorbu odborných článků a poskytuje technickou podporu zákazníkům.

Klíčová slova

Stabilita konstrukce Součinitel kritického zatížení Ocelová hala

Odkazy

Napište komentář...

Napište komentář...

  • Navštíveno 765x
  • Aktualizováno 24. srpna 2022

Kontakt

Kontakt na Dlubal Software

Máte další dotazy nebo potřebujete poradit? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ, které máte nepřetržitě k dispozici.

+420 227 203 203

[email protected]

Online školení | Anglicky

Eurokód 5 | Dřevěné konstrukce podle DIN EN 1995-1-1

Online školení 8. prosince 2022 9:00 - 13:00 CET

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Studenti | Úvod do posouzení železobetonových konstrukcí

Online školení 12. prosince 2022 16:00 - 17:00 CET

Analýza napětí na plochách a prutech v programu RFEM 6

Analýza napětí na plochách a prutech v programu RFEM 6

Webinář 15. prosince 2022 14:00 - 15:00 CET

Geotechnická analýza s fázemi výstavby v programu RFEM 6

Geotechnická analýza s fázemi výstavby v programu RFEM 6

Webinář 1. prosince 2022 14:00 - 15:00 CET

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Studenti | Úvod do Posouzení dřevěných konstrukcí

Online školení 25. listopadu 2022 16:00 - 17:00 CET

Online Training | Czech

RFEM 6 | Bezplatné základní školení

Online školení 23. listopadu 2022 9:00 - 11:30 CET

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Dynamická analýza a seizmické posouzení podle EC 8

Online školení 23. listopadu 2022 9:00 - 13:00 CET

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Studenti | Úvod do posouzení železobetonových konstrukcí

Online školení 21. listopadu 2022 16:00 - 17:00 CET

Online školení | Anglicky

Eurokód 3 | Ocelové konstrukce podle DIN EN 1993-1-1

Online školení 17. listopadu 2022 9:00 - 13:00 CET

Stručná prezentace rozhraní s programem RFEM 6: Archicad a SAF

Stručná prezentace rozhraní s programem RFEM 6: Archicad a SAF

Webinář 16. listopadu 2022 14:00 - 15:00 CET

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Studenti | Úvod do Posouzení ocelových konstrukcí

Online školení 10. listopadu 2022 16:00 - 17:00 CET

Online školení | Anglicky

RFEM 6 pro studenty | USA

Online školení 8. listopadu 2022 13:00 - 16:00 EDT

Skriptování v programu RFEM 6, bloky a Dlubal centrum

Skriptování v programu RFEM 6, bloky a Dlubal centrum

Webinář 31. října 2022 13:00 - 14:00 CEST

RFEM 6
Stabilita konstrukce

Doplňkové analýzy

Addon Stabilita konstrukce slouží k posouzení stability. Stanoví součinitele kritického zatížení a příslušné stabilitní tvary.

Cena za první licenci
1 150,00 EUR
RSTAB 9
Stabilita konstrukce

Doplňkové analýzy

Addon Stabilita konstrukce slouží k posouzení stability. Stanoví součinitele kritického zatížení a příslušné stabilitní tvary.

Cena za první licenci
1 150,00 EUR
RFEM 6
Hala s obloukovou střechou

Hlavní program

Program RFEM 6 pro statické výpočty tvoří základ modulárního softwarového systému. Hlavní program RFEM 6 slouží k zadávání konstrukcí, materiálů a zatížení u rovinných i prostorových konstrukčních systémů, které se skládají z desek, stěn, skořepin a prutů. Program může také posuzovat smíšené konstrukce, tělesa a kontaktní prvky.

Cena za první licenci
4 450,00 EUR
RSTAB 9
Program pro prutové konstrukce

Hlavní program

Program RSTAB 9 pro statické výpočty prutových konstrukcí nabízí podobný rozsah funkcí jako program RFEM pro výpočty MKP, přičemž zvláštní pozornost je třeba věnovat rámům a příhradovým vazníkům. Proto je jeho použití velmi snadné a po mnoho let je nejlepší volbou pro statické výpočty prutových konstrukcí z oceli, betonu, dřeva, hliníku a dalších materiálů.

Cena za první licenci
2 850,00 EUR