Nové
FAQ 002848 CS 9. dubna 2019

Markus Baumgärtel Modelování | Konstrukce RFEM RSTAB

Musím spočítat traverzu visící z jeřábu. Program bohužel ve výpočtu vždy vykazuje nestabilitu?

Odpověď

Při normálním zavěšení na jeřábovém háku nebo pojezdu se komponenta posouvá při vnějších horizontálních zatíženích. Stejně tak závěs na jeřábu nepředstavuje ložisko pro vnitřní síly vyskytující se v systému.

Mapování skutečně nestabilní, protože mobilní systémy ve výpočtovém programu nejsou vždy snadné. Měli byste vidět ložiska na jeřábových okách pro X a Y a vezměte v úvahu, jak mohou být zachyceny horizontální síly vyplývající z nerovnoměrného svislého zatížení (= zkroucení).

Ve většině případů však lze model vypočítat tak, že křížovou hlavu podpírá vodorovně velmi malou pružinou (viz vzorový soubor).

Klíčová slova

Přejít Závěsné systémy Nosič jeřábu

Literatura

Ke stažení

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD