Uživatelsky zadaný materiál

Otázky a odpovědi pro snadné řešení problému

  • Často kladené dotazy (FAQ)

Je možné v přídavném modulu RF-/PLATE-BUCKLING použít také uživatelsky zadané materiály?

Odpověď

Uživatelsky zadané materiály lze používat i v přídavném modulu RF-/PLATE-BUCKLING. Při definici materiálu v programu RFEM/RSTAB je třeba zajistit, aby měl materiál stejné vlastnosti jako ocelové materiály přípustné v normě nastavené v přídavném modulu RF-/PLATE-BUCKLING. Vyberte proto v databázi materiálů materiál z příslušné řady norem a pomocí tlačítka otevřete dialog 'Vytvořit nový materiál'. Zde je možné změnit všechny zadané hodnoty (obrázek 1).

Ve filtru je třeba nastavit 'Kov' pro skupinu kategorií materiálů, 'Ocel' pro kategorii materiálů a 'EN' pro skupinu norem pro posouzení podle EN 1993-1-5 nebo 'DIN' pro skupinu norem pro posouzení podle DIN 18800 (obrázek 2).

Materiál lze vytvořit také v přídavném modulu nebo v samostatném programu RF-/PLATE-BUCKLING. V dialogu 'Nový materiál' převzatý z databáze se přednastaví filtry pro skupinu kategorií materiálu, kategorii materiálu a skupinu norem podle vybrané normy. Při vytváření uživatelského materiálu ponechte tyto filtry tak, jak jsou.

Klíčová slova

Uživatelsky zadaný materiál Vlastní materiál Filtr

Napište komentář...

Napište komentář...