Jak utworzyć bryłę kontaktową między dwiema powierzchniami w programie RFEM?

Pomocne pytania i odpowiedzi

  • Często zadawane pytania (FAQs)

Jak utworzyć bryłę kontaktową między dwiema powierzchniami w programie RFEM?

Odpowiedź

Najszybszym sposobem utworzenia bryły kontaktowej pomiędzy dwiema powierzchniami jest najpierw skopiowanie oryginalnej powierzchni za pomocą opcji Połączenia obiektów.

W nowej zakładce Połączenia obiektów wybierz opcję „Połącz powierzchnie bryłą”. Stwórz szablon dla nowej bryły ze standardowym typem geometrii.

Po skopiowaniu i utworzeniu nowych elementów, zmień typ Bryły na bryłę kontaktową. W nowej zakładce zdefiniuj charakterystykę pracy bryły kontaktowej (na przykład Przeniesienie pełnej siły). Dodatkowo będziesz mógł wybrać zestaw powierzchni, pomiędzy którymi będzie znajdował się ten kontakt. Lista dostępnych powierzchni generowana jest automatycznie.

Po zdefiniowaniu Bryły Kontaktowej istnieje możliwość zmiany Powierzchni bocznych na typ Bez Grubości.

Słowa kluczowe

Model Topologia Powierzchnia Bryła Kontakt Przenoszenie sił wewnętrznych

Skomentuj...

Skomentuj...

Analiza naprężeń powierzchni i prętów w RFEM 6 i RSTAB 9

Analiza naprężeń powierzchni i prętów w RFEM 6 i RSTAB 9

Webinarium 14. grudnia 2023 12:00 - 13:00 CET

Analiza naprężeń w modelach schodów w RFEM 6

Analiza naprężeń w modelach schodów w RFEM 6

Webinarium 21. grudnia 2023 14:00 - 15:00 CET

Nowości w RFEM 6 i RSTAB 9

Webinarium 25. stycznia 2024 14:00 - 15:00 CET

Analizy geotechniczne w RFEM 6

Analizy geotechniczne w RFEM 6

Webinarium 1. lutego 2024 14:00 - 15:00 CET

RFEM 6 | Studenci | Wprowadzenie do wymiarowania prętów

Szkolenie online 10. kwietnia 2024 16:00 - 19:00 CEST

RFEM 6 | Studenci | Wprowadzenie do wymiarowania prętów

Szkolenie online 10. kwietnia 2024 16:00 - 19:00 CEST

RSECTION 1 | Studenci | Wstęp do wytrzymałości materiałów

Szkolenie online 17. kwietnia 2024 16:00 - 17:00 CEST

RSECTION 1 | Studenci | Wytrzymałość materiałów

Szkolenie online 17. kwietnia 2024 16:00 - 17:00 CEST