Seizmická analýza v programu RFEM 6

Odborný článek z oblasti statiky za použití softwaru Dlubal

  • Databáze znalostí

Odborný článek

Seizmická analýza v programu RFEM 6 se provádí pomocí addonů pro modální analýzu a analýzu spektra odezvy. Obecná koncepce analýzy zemětřesení v programu RFEM 6 je vlastně založena na vytvoření zatěžovacího stavu pro modální analýzu a analýzu spektra odezvy. Skupina norem pro tyto analýzy se nastavuje v záložce Normy IIZákladních údajích modelu.

Modální analýza

Prvním zatěžovacím stavem, který je třeba definovat pro seizmickou analýzu, je modální analýza. Výsledkem jsou hodnoty vlastního kmitání včetně vlastní frekvence, vlastních tvarů, modálních hmot a faktorů účinných modálních hmot.

Pokud je v programu RFEM 6 aktivována možnost Generátor kombinací (obrázek 1), lze kombinaci hmot pro tuto analýzu vygenerovat automaticky. To umožňuje definovat návrhovou situaci typu "Seismická/ kombinace hmot" (obrázek 2). Kombinace hmot podle vybrané normy posouzení tak bude k dispozici jako kombinace zatížení a může být použita jako vstup pro modální analýzu (obrázek 3).

Metodu řešení vlastních čísel, typ matice hmotnosti a typ konverze hmoty lze snadno upravit v nastavení pro modální analýzu (obrázek 4). Kromě toho lze přímo nastavit počet vlastních tvarů, nebo lze pokračovat automaticky až do dosažení stanovené maximální vlastní frekvence. V nastavení pro modální analýzu je také k dispozici možnost zanedbání hmot.

Analýza spektra odezvy

Po zadání zatěžovacího stavu typu modální analýzy lze vytvořit nový zatěžovací stav pro analýzu spektra odezvy. V tomto okamžiku lze importovat modální analýzu z příslušného zatěžovacího stavu (obrázek 5). V nastavení spektrální analýzy lze definovat metodu modální kombinace (SRSS, CQC, absolutní sumu) a kombinační pravidlo pro směrové komponenty (zmenšenou sumu nebo absolutní sumu) (obrázek 6). Lze také zohlednit náhodné kroucení budovy nastavením excentricity a délky budovy.

Dále je třeba přiřadit spektra odezvy podle obrázku 7. Spektra odezvy ve směru X, Y a Z mohou být definována uživatelem, generována z akcelerogramu nebo převzata z normy nastavené v Základních údajích modelu. V tomto zatěžovacím stavu je možné v příslušné záložce vybrat zajímavé vlastní tvary. Kromě vlastní periody a zrychlení pro jednotlivé vlastní tvary se zobrazí faktor účinných modálních hmot. Jak je vidět na obrázku 8, je možné nastavit kritérium pro faktor účinných modálních hmot a podle něj tvary filtrovat.

Výsledky

Výsledky spektrální analýzy v každém směru a obálku výsledků lze zobrazit přímo v navigátoru v záložce Výsledky (obrázek 9). Podrobnější výsledky lze najít v tabulkách.

Spektrální analýzu lze také zkombinovat s ostatními zatíženími do kombinace výsledků pro účely posouzení. Automatické generování kombinace výsledků je možné pomocí volby v Základních údajích pro Zatěžovací stavy a kombinace (obrázek 1). Uživatel pro to musí jen vytvořit návrhovou situaci typu MSÚ (EQU) - seizmicita a vybrat kombinace výsledků v Generátoru kombinací, jak je znázorněno na obrázku 10. Tímto způsobem program automaticky vytvoří kombinace výsledků s maximálními zatíženími při zemětřesení, která se použijí pro posouzení konstrukce (obrázek 11). Pokud je zaškrtnuta volba dílčích výsledků, lze zatěžovací stavy přiřadit do kombinace výsledků, jak je znázorněno na obrázku 12.

Závěrečné poznámky

Pro seizmickou dynamickou analýzu v programu RFEM 6 jsou k dispozici addony Modální analýza a Analýza spektra odezvy. Nejdříve je zapotřebí zatěžovací stav typu modální analýza pro získání hodnot vlastního kmitání. Kombinaci hmot pro tuto analýzu lze vygenerovat automaticky pomocí Generátoru kombinací. Tento zatěžovací stav se následně načte do zatěžovacího stavu pro analýzu spektra odezvy, kde lze přiřadit spektrum odezvy a vybrat požadované tvary.

Jakmile je provedena spektrální analýza a výsledky jsou k dispozici, měla by být jako poslední krok tohoto pracovního postupu definována kombinace výsledků pro posouzení. V programu RFEM 6 lze příslušnou kombinaci výsledků vygenerovat plně automaticky. Výsledky lze nakonec použít pro posouzení konstrukčních prvků.

Autor

Irena Kirova, M.Sc.

Irena Kirova, M.Sc.

Marketing a péče o zákazníky

Ing. Kirova je ve společnosti Dlubal zodpovědná za tvorbu odborných článků a poskytuje technickou podporu zákazníkům.

Klíčová slova

Spektrum odezvy Seizmická analýza Modální analýza

Napište komentář...

Napište komentář...

  • Navštíveno 233x
  • Aktualizováno 17. listopadu 2021

Kontakt

Kontaktujte Dlubal Software

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Online školení | Anglicky

Eurokód 2 | Betonové konstrukce podle DIN EN 1992-1-1

Online školení 3. prosince 2021 8:30 - 12:30 CET

Online školení | Anglicky

Eurokód 2 | Betonové konstrukce podle DIN EN 1992-1-1

Online školení 3. prosince 2021 8:30 - 12:30 CET

Online školení | Anglicky

Eurokód 3 | Ocelové konstrukce podle DIN EN 1993-1-1

Online školení 9. prosince 2021 8:30 - 12:30 CET

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Základní školení

Online školení 14. prosince 2021 9:00 - 13:00 CET

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Dynamická analýza a seizmické posouzení podle EC 8

Online školení 22. prosince 2021 8:30 - 12:30 CET

Úvod do nového programu RFEM 6

Úvod do nového programu RFEM 6

Webinář 11. listopadu 2021 14:00 - 15:00 EST

Novinky v programech RFEM 6 \n a RSTAB 9

Novinky v programech RFEM 6 a RSTAB 9

Webinář 3. listopadu 2021 13:00 - 14:00 CET

Nové funkce v programech RFEM 6 \n a RSTAB 9

Nové funkce v programech RFEM 6 a RSTAB 9

Webinář 15. října 2021 10:00 - 11:00

Časová analýza výbuchu v programu RFEM

Časová analýza výbuchu v programu RFEM

Webinář 13. května 2021 14:00 - 15:00 EST

ASCE 7-16 Reakční spektrální analýza v programu RFEM

Webinář 22. května 2019 15:00 - 16:00

Nelineární časová analýza v programu RFEM

Nelineární časová analýza v programu RFEM

Webinář 8. května 2018 15:00 - 16:00 EST

Časová analýza v programu RFEM - Induced Vibrations

Časová analýza v programu RFEM - Induced Vibrations

Webinář 26. ledna 2017 15:00 - 16:00

BIM projekt Golden Nugget

RFEM 5 - Úvod do programů Dlubal Software (USA)

Webinář 9. února 2016 15:00 - 16:00

RFEM 6
Hala s obloukovou střechou

Hlavní program

Program RFEM 6 pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles.

Cena za první licenci
3 990,00 USD