Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

Je odsazení již zohledněno u navržené výztuže nebo je ukotvení ukotveno k podélné výztuži?

Odpověď

V RF-CONCRETE Members (RFEM) nebo CONCRETE (RSTAB) se při posuzování zadané výztuže implicitně uvažuje odsazení.

Rozdíl mezi požadovaná výztuž s odsazením nebo bez něj se otevře po otevření okna Navigátor Výsledky:
- A s, -z (horní)
- A s, + z (dolní)
- A s, -z (horní), počítat
- A s, + z (dolní), komp.
zobrazení výsledků.

V A s, -z (horní), comp. a A s, + z (dolní), comp. Posun je přitom zahrnut.
Viz Obrázek 1.

U navržené výztuže v programu RF-CONCRETE Members nebo CONCRETE program zohledňuje délku ukotvení pro "rovné" žehličky ve výchozím nastavení. Vstup lze nalézt ve vstupním dialogu 1.6. Viz Obrázek 2.

Délka ukotvení je od A s, -z (horní), comp. a A s, + z (dolní), comp. určuje. Tak je zde i odsazení.

Klíčová slova

Odsazení Proporcionální prvek Požadovaná výztuž

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RSTAB Železobetonové konstrukce
CONCRETE 8.xx

Přídavný modul

Lineární a nelineární posouzení železobetonových prutů s návrhem výztuže

Cena za první licenci
810,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD