Pětipatrová dřevostavba pasivního domu ve Friedrichshafenu, Německo

Projekt zákazníka

Statika a konstrukce Statika, tepelná ochrana, energetická bilance, stavební akustika
Pirmin Jung Deutschland GmbH
Sinzig, Německo
www.pirminjung.de
Investor a stavitel Hlavní dodavatel, plánování, výroba a montáž
Müllerblaustein Holzbau GmbH
Blaustein, Německo
www.muellerblaustein.de
Architektonický návrh Ecorumi
Friedrichshafen, Německo
www.ecorumi.de

Stále více obcí, zejména v jižním Německu, je nakloněno výstavbě vícepodlažních dřevostaveb. Nejinak je tomu v německém městě Friedrichshafen u Bodamského jezera, kde se rozhodli pro koncept vícegeneračního bytového domu od společnosti Müllerblaustein Holzbau GmbH, která se specializuje na výstavbu dřevostaveb.

Ekologicky šetrná dřevěná konstrukce vícegeneračního bytového domu s výhledem na jezero je koncipována jako pasivní dům. Společnost Pirmin Jung Deutschland GmbH se sídlem v německém Sinzigu, zákazník společnosti Dlubal Software, byla kromě jiného zodpovědná také za statické výpočty.

Konstrukce a posouzení

Pětipatrová dřevostavba je 45 m dlouhá a 23 m široká a na prostoru o celková výměře 2 200 m² se nachází 19 bytů. Prosklený vstupní prostor domu v prostřední části spojuje dvě nesouměrná obytná křídla budovy.

Na železobetonové základové desce o tloušťce 25 cm stojí suterén, rovněž ze železobetonu, kde se nachází sklepy, technické místnosti a podzemní garáž. Nad suterénem pak byla vybudována 15,8 m vysoká dřevěná konstrukce domu.

Plášť budovy tvoří dřevěné desky; vnitřní stěny sestávají částečně z pětivrstvého křížem lepeného dřeva o tloušťce 10 cm a částečně z dřevěných panelů. Stropní desky tvoří kompozitní systém ze dřeva a betonu. Na křížem lepené dřevěné desky o tloušťce 12 cm se vylila 14cm vrstva rychleschnoucího betonu. Ztužení budovy zajišťuje výhradně dřevěná konstrukce, tedy dělící stěny mezi jednotlivými byty a kompozitní dřevobetonové desky.

Oblast Bodamského jezera se nachází v seizmické zóně 2, proto byl 3D model budovy v programu RFEM posouzen na zatěžovací stav zemětřesení. Dynamická analýza za použití analýzy spektra odezvy proběhla v programu RF‑DYNAM. „Tímto způsobem jsme dosáhli přesného výpočtu přídavných sil, což přispělo k hospodárnějšímu řešení v porovnání s běžně používanou metodou náhradního zatížení,” říkají inženýři ze společnosti Pirmin Jung.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations  5.xx

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Forced Vibrations 5.xx

Přídavný modul

Časová analýza a analýza multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads 5.xx

Přídavný modul

Náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
760,00 USD