Przykłady obliczeniowe

Wyszukiwarka przykładów

Show Filter Hide Filter


Program / Moduł dodatkowy


Model materiału


Metoda obliczeniowa


Rodzaj modelu


Specjalne funkcje


Wspornik pręta okrągłego jest poddawany mimośrodowemu obciążeniu poprzecznemu. Za pomocą analizy geometryczno-liniowej wyznaczane jest maksymalne ugięcie i maksymalne skręcenie węzłówki.

Konsola wykonana z pręta okrągłego jest obciążana równomiernym obciążeniem mimośrodowym. Za pomocą analizy geometryczno-liniowej wyznaczane jest maksymalne ugięcie i maksymalne skręcenie węzłówki.

Wspornik wykonany z okrągłej stali jest obciążany mimośrodową siłą osiową. Przy użyciu analizy geometrycznie liniowej i analizy drugiego rzędu można określić maksymalne ugięcie pionowe węzłówki.

Najpierw zostaje ugięty układ pojedynczej masy ze zwolnieniem i dwiema sprężynami. Określić drgania naturalne układu - ugięcie, prędkość i przebieg czasowy przyspieszenia.

Prosto podparta belka jest obciążana czystym zginaniem. Należy określić obciążenie krytyczne i odpowiedni współczynnik obciążenia wywołany wyboczeniem giętnym.

Ten przykładowy test został oparty na przykładzie zatytułowanym 0122. Układ z pojedynczą masą bez tłumienia jest poddawany działaniu osiowej siły obciążającej. Przyjmuje się idealny materiał sprężysto-plastyczny o właściwościach. Określić przebieg czasowy ugięcia, prędkości i przyspieszenia punktu końcowego.

Podpora o kołowym przekroju jest podparta zgodnie z czterema podstawowymi przypadkami wyboczenia Eulera i poddana działaniu siły ściskającej. Określić obciążenie krytyczne.

Symetryczna, płaska konstrukcja składa się z ośmiu równych prętów kratownicowych, osadzonych w podporach przegubowych. Jeżeli konstrukcja ulegnie uszkodzeniu, konstrukcja zostanie obciążona siłą skupioną lub alternatywnie wymuszonym odkształceniem węzłowym przekraczającym krytyczny punkt graniczny. Wymuszone odkształcenie węzłowe jest wykorzystywane w programach RFEM 5 i RSTAB 8 w celu uzyskania pełnej ścieżki równowagi uszkodzenia. Ciężar własny nie jest uwzględniany w tym przykładzie. Określić zależność pomiędzy rzeczywistą siłą obciążenia a ugięciem, uwzględniając analizę dużych deformacji. Obliczyć współczynnik obciążenia dla określonych ugięć.

Kabel jest obciążony równomiernie. Skutkuje to powstaniem odkształconego kształtu w kształcie segmentu kołowego. Wyznaczyć siłę równowagową kabla w celu uzyskania odpowiedniego ugięcia kabla. Wykorzystuje się do tego moduł dodatkowy RF-FORM-FINDING. Odkształcenia sprężyste nie są uwzględniane w module RF-FORM-FINDING ani w rozwiązaniu analitycznym, w tym przykładzie również ciężarem własnym.

Konstrukcja składa się z czterech prętów kratownicowych, osadzonych w podporach przegubowych. Jeżeli konstrukcja ulegnie uszkodzeniu, konstrukcja zostanie obciążona siłą skupioną lub alternatywnie wymuszonym odkształceniem węzłowym przekraczającym krytyczny punkt graniczny. W programach RFEM 5 i RSTAB 8 wymuszone odkształcenie węzłowe jest stosowane do uzyskania pełnej ścieżki równowagi uszkodzenia. Ciężar własny nie jest uwzględniany w tym przykładzie. Określić zależność pomiędzy rzeczywistą siłą obciążenia a ugięciem, uwzględniając teorię III. W porządku. Obliczyć współczynnik obciążenia dla określonych ugięć.

1 - 10 z 77

Kontakt

Kontakt do Dlubal

W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów, zapraszamy do kontaktu drogą mailową, poprzez czat lub forum. Użyteczne wskazówki lub rozwiązania znajdują się także na stronie z FAQ.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Wsparcie techniczne 24/7

Baza informacji

Oprócz wsparcia technicznego udzielanego online (np. poprzez czat), na stronie znajdują się materiały, które mogą być pomocne w rozwiązywaniu problemów inżynieryjnych przy użyciu produktów Dlubal Software.

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.