RF-/TOWER Structures | Generowanie

Funkcja produktu

Po zakończeniu generowania modelu kratowej konstrukcji wsporczej, moduł RF-/TOWER Structure wyświetla wszystkie dane w przejrzyście ułożonych tabelach wyników. Wyniki zawierają wszystkie specyfikacje dotyczące przegubów prętowych i długości wyboczeniowych.

W celu graficznego sprawdzenia danych można wykorzystać funkcję Viewer, zapewniającą widok pełnoekranowy. Funkcja ta dostępna jest również w tabelach danych.

RFEM Kratowe konstrukcje wsporcze
RF-TOWER Structure 5.xx

Moduł dodatkowy

Generowanie modeli 3D kratowych konstrukcji wsporczych takich jak kratownice i maszty radiowe

Cena pierwszej licencji
1 750,00 USD