Wieża chłodnicza w Hamburgu, Niemcy

Projekt klienta

Statyka i konstrukcja

KramerAlbrecht Ingenieurgesellschaft GmbH & Co. KG
Hamburg, Germany
www.krameralbrecht.com

 Inwestor Shell Deutschland Oil GmbH
Hamburg, Niemcy

Długość: max. 46,3 m, szerokość: min. 25,0 m, wysokość: 54,6 m, masa: 152 tony, oddziaływania nieliniowe: Elementy ściskane i wybaczane
Węzły: 8 460, pręty: 15 588, materiały: 1, przekroje: 39

Konstrukcja wieży chłodniczej w Hamburgu, Niemcy, musiała zostać obliczona ponownie, w celu znalezienia możliwych rezerw nośności, wymaganych przez najnowsze normy.

Konstrukcja

Hiperboliczna wieża chłodnicza w Hamburgu (Niemcy) składa się z regularnych dwunastokątnych kratownic przestrzennych bez stężeń wewnętrznych. Wewnątrz pokryta jest płytami falistymi.

Na szczycie wieży znajduje się galeria stanowiąca usztywniający pierścień. Belki w odległościach około 2 m są zaprojektowane jako paraboliczne dźwigary usztywniające konstrukcję.

Analiza statyczna

Prof. dr inż. H. Kramer, dypl. inż. F. Albrecht oraz dypl. inż. (TU) Leif Lorenzen z biura inzynierskiego KramerAlbrecht, klienta Dlubal Software, byli odpowiedzialni za sporządzenie inwentaryzacji i raport o stanie konstrukcji wschodniej i zachodniej wieży chłodniczej.

Ocenili oni i udokumentowali stan wszystkich elementów konstrukcyjnych, połączeń oraz stan obecny powłoki antykorozyjnej. Na podstawie uzyskanych informacji określono poziom koniecznych prac remontowych.

RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD