Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

Při generování zatížení větrem mají některé vnější tlakové součinitele hodnotu 0. Jaký je důvod, proč?

Odpověď

U střešních sedlové střechy s ohybem střechy o průměru> 5 ° je třeba střešní plochy F, G, H, I a J rozdělit podle závětrné i návětrné strany. Pro směr větru 0 ° (vítr v podélném směru) je třeba zohlednit kladné i záporné aerodynamické součinitele při sklonu střechy až do 45 °.
V takových případech se tak stanoví celkem 4 možné kombinace větru v závislosti na straně budovy (viz Obrázek 1).
Pro směr větru 90 ° (na straně štítku větrem) však neexistují kladné vnější tlakové součinitele pro sklon střechy> 15 °. U budovy se sklonem střechy 45 ° se zobrazí 10 případných případů zatížení větrem (0 ° = 4 * 2, 90 ° = 1 * 2). 

LC w +:

Používají se pouze pozitivní (působící) aerodynamické součinitele na střešní ploše.

LC w-:

Používají se pouze záporné (sací) aerodynamické součinitele na střešní ploše.

LC w - / +:

V případě podélné strany střechy se používají záporné (sací) aerodynamické součinitele na straně větru a kladné (tlakové) součinitele.

LC w +/-:

Kladné (tlakové) aerodynamické součinitele pro vítr a klouby na podélné straně střechy se používají.

Pokud například v poloze zatížení působí pouze záporné součinitele, pak se na plochu střechy použijí pouze záporná zatížení. V důsledku toho není žádný tlak -> a proto jsou tyto hodnoty nastaveny na 0. Zatěžovací stav, který obsahuje pouze hodnoty velikosti 0, lze v průběhu generování také zrušit.

Například je možné, jak již bylo popsáno, LC w + se směrem větru 90 ° (štítový vítr) a sklon střechy o> 15 °. 

Klíčová slova

Vítr Aerodynamický součinitel Vnější součinitel tlaku Vítr kombinovaný Směr větru

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD