Návrhové podpory prutu pro posouzení průhybu

Otázky a odpovědi pro snadné řešení problému

  • Často kladené dotazy (FAQ)

Jak mohu pro posouzení použitelnosti nebo průhybu definovat prut jako konzolu a ne jako nosník podepřený na obou koncích?

Odpověď

Všechny pruty se při použití addonů pro posouzení použitelnosti standardně považují za podepřené v koncových uzlech. Pokud je prut konzola nebo má vnitřní podporu vytvářející kombinaci konzoly a prostě podepřeného prutu, je třeba v detailech prutu zadat novou návrhovou podporu.

Volbu Návrhové podpory najdeme v dialogu Upravit prut v záložce Návrhové podpory a průhyb. Podpory lze přidat na libovolné rozpoznané uzly po celé délce prutu, například začátek, konec nebo vnitřní uzel prutu.

V dialogu Nová návrhová podpora lze v rozbalovací nabídce nastavit typ podpory, a to na obecnou, betonovou nebo dřevěnou. "Obecná" poskytne programu informace o typu prohnutého prutu a o tom, který poměrný průhyb bude referenční v konfiguraci mezního stavu použitelnosti, zda konzolový (např. L/180) nebo podepřený na obou koncích (např. L/360). Další typy "beton" a "dřevo" budou mít také vliv na posouzení průhybu, ale obsahují ještě další možnosti pro posouzení pevnosti, jako je úprava smykových a momentových vnitřních sil pro posouzení betonu nebo u dřeva posouzení napětí kolmo na vlákna.

Další podrobné informace o tomto novém nastavení v programu RFEM 6 včetně návrhových podpor pro dřevěné konstrukce najdete v níže uvedeném webináři v čase 51:05.

Klíčová slova

Průhyb Použitelnost Návrhová podpora Konzola Prostě podepřený

Odkazy

Napište komentář...

Napište komentář...

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Studenti | Úvod do posouzení ocelových konstrukcí

Online školení 14. června 2023 16:00 - 17:00 CEST

Úvod do nového addonu Analýza posunu

Úvod do nového addonu Pushover analýza

Webinář 15. června 2023 14:00 - 15:00 CEST

Online Školení | česky

RFEM 6 | Bezplatné základní školení

Online školení 20. června 2023 9:00 - 11:30 CEST

3D modelování pro geotechnickou analýzu v programu RFEM 6

3D modelování pro geotechnickou analýzu v programu RFEM 6

Webinář 21. června 2023 14:00 - 15:00 CEST

Online školení | Anglicky

Eurokód 5 | Dřevěné konstrukce podle DIN EN 1995-1-1

Online školení 22. června 2023 8:30 - 12:30 CEST

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Dynamická analýza a seizmické posouzení podle EC 8

Online školení 29. června 2023 8:30 - 12:30 CEST

Nové funkce v addonu Ocelové přípoje

Nové funkce v addonu Ocelové přípoje

Webinář 29. června 2023 14:00 - 15:00 CEST

Online Školení | česky

RFEM 6 | Bezplatné základní školení

Online školení 31. května 2023 9:00 - 11:30 CEST

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Studenti | Úvod do posouzení dřevěných konstrukcí

Online školení 24. května 2023 16:00 - 17:00 CEST