Stavba centrály společnosti ÖkoFEN, Saint Baldoph, Francie

Realizováno v programech Dlubal Software...

  • Zákaznický projekt

Projekt zákazníka

Vzhledem k rostoucí poptávce i počtu zaměstnanců se společnost OköFEN, která se specializuje na kotle na dřevěné pelety, rozhodla vybudovat novou francouzskou centrálu. Projekt se vyznačuje ekologickým přístupem, což se odráží v použití výhradně francouzského dřeva, bio izolace z buničité vaty a ve výrazném přísunu přirozeného světla do budovy mnoha okny.

Investor ÖkoFEN Immobilier
Architektonický návrh Atelier 17C Architectes
Statický výpočet CBS-CBT
Tesařské práce Lifteam

Parametry modelu

Model

Posouzení

Tento projekt zahrnuje dvě budovy, které navzájem spojuje kovová lávka.

První budovu představuje skladištní hala o rozměrech 46 x 62 m z příhradových rámů typu Ariane© (masivní dřevo o šířce 80 mm a se spoji příložkami z překližky a s hřebíky) s rozpětím 20 a 26 m a převisem 5,6 m. Konstrukce je založena na izolovaných sloupech, které jsou spojeny prefabrikovanými nosníky, což umožnilo umístit na úrovni terénu nenosné fasády z dřevěných rámů.

Druhou budovou je dvoupodlažní kancelářská budova o rozměrech cca 10 x 30 m z prefabrikovaných dřevěných rámových stěn a střešních bloků s foukanou izolací z buničité vaty, rovněž připravených ve výrobním závodě. Dřevěný rám spočívá na základech z prefabrikovaných nosníků. Podlažní desky jižních kanceláří jsou vyrobeny z desek O' Portune s rozpětím 10 m.

Všechny fasády jsou obloženy přírodním dřevem.

Výpočetní software

Obě budovy byly posouzeny v programu RFEM. Stavba se nachází v seizmické oblasti 4, takže bylo třeba provést posouzení na seizmická zatížení vygenerovaná pomocí přídavného modulu RF-DYNAM Pro.

Celá dřevěná konstrukce skladištní haly byla ověřena v přídavném modulu RF-TIMBER Pro podle Eurokódu 5.

Kancelářskou budovu bylo nezbytné modelovat především pro posouzení stěn při seizmickém zatížení. Dřevěné rámové stěny byly pro toto modelování převedeny na náhradní pruty s tuhostí odpovídající tuhosti stěny. Tento postup umožnil vyhodnotit síly přenášené v každé stěně, a prokázat potřebu vyztužení budovy.

Ocelová lávka byla modelována také v programu RFEM a pruty posouzeny v přídavném modulu RF-STEEL EC3.

Umístění projektu

73190 Saint-Baldoph
Francie

Klíčová slova

Dřevěné konstrukce RFEM RF-TIMBER Pro RF-DYNAM Pro RF-/STEEL EC3

Napište komentář...

Napište komentář...

  • Navštíveno 327x
  • Aktualizováno 29. října 2021

Kontakt

Kontaktujte Dlubal Software

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Dynamická analýza a seizmické posouzení podle EC 8

Online školení 22. prosince 2021 8:30 - 12:30 CET

Časová analýza výbuchu v programu RFEM

Časová analýza výbuchu v programu RFEM

Webinář 13. května 2021 14:00 - 15:00 EST

Dlubal seminář

Dlubal online seminář | 15. prosince 2020

Webinář 15. prosince 2020 9:00 - 16:00 CET

Návrh dřevěné obloukové konstrukce dle EC5

Návrh dřevěné obloukové konstrukce dle EC5

Webinář 25. listopadu 2020 13:00 - 14:00 CET

Programovatelné rozhraní COM pro RFEM/RSTAB

Programovatelné rozhraní COM pro RFEM/RSTAB

Webinář 12. května 2020 15:00 - 15:45

Úvod do programu RFEM - 3. část

Úvod do programu RFEM - 3. část

Webinář 30. října 2019 15:00 - 16:00

Úvod do programu RFEM - 2. část

Úvod do programu RFEM - 2. část

Webinář 20. června 2019 15:00 - 16:00

Webinář 1: Úvod do programu FEM (anglicky)

Webinář 1: Úvod do MKP programu RFEM

Webinář 18. června 2019 15:00 - 16:00

ASCE 7-16 Reakční spektrální analýza v programu RFEM

Webinář 22. května 2019 15:00 - 16:00