Capital C (diamantová burza), Amsterdam, Nizozemsko

Projekt zákazníka

Po důkladné renovaci nabývá někdejší diamantová burza v Amsterdamu, nyní nazývaná Capital C, opět na lesku. Národní památník byl nejen pečlivě restaurován, ale dostal také novou speciální střechu ze skla a oceli.

Investor Zadelhoff B.V.
Amsterdam, Nizozemsko
www.zadelhoff.nl

Sijthoff Media
Amsterdam, Nizozemsko
www.sijthoffmedia.nl
Architektonický návrh ZJA Zwarts & Jansma Architecten
Amsterdam, Nizozemsko
www.zja.nl
Statika a konstrukce Octatube
Delft, Nizozemsko
www.octatube.nl

Parametry konstrukce kupole ze skla a oceli

Projekt navrhla renomovaná architektonická kancelář ZJA Zwarts & Jansma Architecten. Projekt obdržel prestižní ocenění MIPIM Award 2020 - Nejlepší rekonstrukce budovy a dále také cenu Dutch Steel Award 2020 a German Design Award 2021.

Společnost Octacube byla odpovědná mimo jiné za statické posouzení. Použila přitom program RFEM pro výpočty MKP. Octatube je projektová a stavební společnost, která navrhuje a staví architektonicky složité konstrukce. Při realizaci sofistikované architektury, která sahá od návrhu po výstavbu budovy, přitom klade důraz na vysoce kvalitní použití oceli a skla.

Konstrukce a posouzení

Tvar střešní konstrukce lze popsat jako mřížovou skořepinu ve tvaru válce s kopulemi na obou koncích. Vzhledem k přilehlé stavbě na střeše a k otvoru pro vstup do prosklené střechy byly některé části z tvaru skořepiny vynechány. Skleněná kupole má v zásadě jediný opakující se nosný spoj, ale volné uspořádání vede k tomu, že každý uzel je odlišný a co do použití dílů unikátní. Projekt počítá celkem s 1000 různých ocelových prvků a 200 skleněných ploch.

Složité projekty vyžadují flexibilní výpočetní software, který umožňuje modelovat celou řadu jedinečných prvků. U tohoto projektu byl uplatněn program RFEM společně s programy Rhinoceros (Rhino), Grasshopper a IDEA StatiCa. Ve fázi předběžného a následně konečného návrhu se vycházelo z architektonického liniového modelu vytvořeného v programu Rhino a Grasshopper. V tomto modelu byly stanoveny hlavní a vedlejší linie.

Důkladně analyzovány a optimalizovány byly linie mřížové skořepiny a zakřivení modelu. Liniový model a zatížení byly z aplikace Grasshopper importovány do programu RFEM pro optimalizaci modelu ze statického hlediska. Zatížení na konstrukci byla vygenerována pomocí přímého napojení vytvořeného vlastního skriptu na program Rhino. K tomu bylo použito nepřímé propojení programů Grasshopper a RFEM pomocí aplikace Excel. Podmínkou bylo, aby čtyřhranné skleněné plochy byly zcela ploché, jako je tomu u vnějších plošek diamantu.

Průřezové charakteristiky obdélníkových dutých profilů byly stanoveny v programech pro statické výpočty RFEM a IDEA StatiCa. Vzhledem k důležité rotační tuhosti byly vytvořeny dva modely celé konstrukce a jejích spojů, které umožnily přesně modelovat tuhost a pevnost mřížové skořepiny. Tyto modely byly použity jako horní a dolní mez pro tuhost a deformace. Horní mezní model byl zadán se všemi spoji jako zcela tuhý, takže bylo možné stanovit účinky zatížení na spoje.

Spodní hranice byla pro rotační tuhost stanovena programy RFEM a IDEA CONNECTION iteračně pro každý typ spoje. Tento model s pružnějšími spoji je zajímavý pro ověření tuhosti a stability mřížové skořepiny. Do tohoto modelu byla pro správné stanovení zatížení začleněna také konstrukce, která se nachází na spodní straně skořepiny. To bylo nezbytné, protože zohlednění tuhosti svislých podpor by bylo v důležitém iteračním procesu časově příliš náročné, jestliže by tuhost byla pro každý zatěžovací stav odlišná.

Umístění projektu

Weesperplein 4B
1018 XA Amsterdam, Nizozemsko

Klíčová slova

Capital C diamantová burza Amsterdam Nizozemsko ocel sklo kupole

Napište komentář...

Napište komentář...

  • Navštíveno 707x
  • Aktualizováno 19. listopadu 2020

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL 5.xx

Přídavný modul

Analýza napětí ploch a prutů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL EC3 5.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM Ostatní
RF-STABILITY 5.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza podle metody vlastních tvarů

Cena za první licenci
1 030,00 USD