Centrum Frans Masereela w Kasterlee, Belgia

Projekt klienta

Statyka i konstrukcja Biuro inżynierskie:
Bollinger+Grohmann Engineers, Francja
www.bollinger-grohmann.com
Architekt  LIST & Hideyuki Nakayama Architects
Inwestor Frans Masereel Centrum, Belgium
fransmasereelcentrum.be

Centrum Fransa Masereela, założone w roku 1972, oferuje rezydencje oraz miejsca pracy dla 70 grafików, artystów oraz krytyków, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę na temat intaglio, 3D druku oraz litografii.

W 2013, centrum rozbudowało swoją siedzibę i powstały takie miejsca jak: nowe studio graficzne, ciemnia fotograficzna i nowe sale wystawowe.

Ze względu na obciążenia śniegiem, nowy piętrowy pawilon ma stożkowy kształt składający się z sześciu wyciętych trójkątów.

Korytarz, który prowadzi na zewnątrz łączy dobudowę z istniejącym budynkiem.

Konstrukcja

Ściany o różnej wysokości pomiędzy 2.3 a 5.9 m, wykonane są z betonu zbrojonego i wypełnione są krzemianem wapnia.

Ściany podpierają stożkowy dach o średnicy 29 m, który wykorzystuje zasadę samonośnej konstrukcji składającej się z 7 rzędów.

Konstrukcja składa się z około 1,000 drewnianych belek o przekroju 8 x 23 cm i długości do 6 m.

RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD
RSTAB Konstrukcje drewniane
TIMBER Pro 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie konstrukcji drewnianych według Eurokodu 5, SIA 265 i/lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD