4157x
000164
2019-06-26
A

Agregat

Kruszywo, zwane również kruszywem betonowym lub żwirem betonowym, wraz z zaczynem cementowym tworzy konstrukcję nośną betonu.

Kruszywo ma wpływ na właściwości fizyczne betonu. W zależności od materiału, z którego wykonane jest kruszywo betonowe, odkształcenie sprężyste betonu może ulec zmianie. Betony z kruszywem wapiennym i piaskowcowym charakteryzują się mniejszą deformacją niż beton z kruszywem kwarcowym lub bazaltowym.

Kruszywo jest klasyfikowane na podstawie składu ziarnowego, który jest klasyfikowany za pomocą tak zwanych krzywych sortowania. Ważną rolę dla obliczeń i urabialności betonu odgrywa największa średnica użytego kruszywa; nazywa się to również maksymalnym ziarnem.