Program RSTAB 9 do wymiarowania konstrukcji szkieletowych | Nowe funkcje

Oprogramowanie do analizy statyczno-wytrzymałościowej

Program RSTAB do analizy statyczno -wytrzymałościowej konstrukcji 3D jest idealnym narzędziem do wymiarowania konstrukcji szkieletowych ze stali, betonu zbrojonego, drewna, aluminium lub innych materiałów.

W programie RSTAB można łatwo i szybko zdefiniować model konstrukcyjny, a następnie obliczyć siły wewnętrzne, odkształcenia i reakcje podporowe. Dostępne są także różne rozszerzenia uwzględniające wymagania materiałowe i normowe.

 • RSTAB 9 dla ram i kratownic

Funkcje i narzędzia przydatne do efektywnej pracy

Naprawdę świetne oprogramowanie

„Korzystam z okazji, aby podziękować Wam i Waszemu zespołowi za naprawdę świetne oprogramowanie. Po tylu latach korzystania z oprogramowania każdego dnia widzimy, co potrafi Twój produkt, a aplikacja naprawdę nam się podoba!

Z niecierpliwością czekamy na kolejne lata!“

Modele do analizy statyczno -wytrzymałościowej do pobrania

Pobieranie modeli do analizy statyczno-wytrzymałościowej

Wybieraj modele konstrukcyjne i wykorzystaj je podczas szkoleń lub w swoich projektach.

W programie RSTAB 9 zaimplementowano wiele nowych funkcji, które sprawiają, że codzienna praca z oprogramowaniem do analizy statyczno -wytrzymałościowej jest łatwiejsza i bardziej efektywna. Na tej stronie przedstawiamy wybór nowych funkcji.

1

Integracja wszystkich rozszerzeń

Wszystkie rozszerzenia są zintegrowane z programami RFEM 6 lub RSTAB 9. Pozwala to na interakcję między poszczególnymi częściami programu np. określenie idealnego momentu krytycznego dla belek drewnianych za pomocą dodatku "Skręcanie skrępowane (7 stopni swobody)" lub uwzględnienie etapowania w przypadku zagadnienia form-finding za pomocą rozszerzenia "Analiza etapów budowy".

2

Wyprowadzanie wzorów do kontroli projektu

W przypadku obliczeń konstrukcji żelbetowych, stalowych, drewnianych, aluminiowych itd., Wyświetlane są szczegółowo wzory kontroli obliczeń (wraz z odniesieniem do równania z normy). Te wzory kontroli obliczeń można również uwzględnić w protokole wydruku.
3

Pręty reprezentatywne i zbiorów prętów reprezentatywnych

W przypadku prętów i zbiorów prętów o identycznych właściwościach można zdefiniować tzw. pręty (zbiory) reprezentatywne co ułatwia organizację modelu, dokumentacji i projektowanie.

Wyniki reprezentantów mogą być wyświetlane w tabelach wyników.

4

Naprężenia jednostkowe w przekrojach

W przypadku przekrojów prętów można wyświetlić naprężenia jednostkowe (odniesione do N = 1 kiP, My = 1 kiP/ft itd.), aby umożliwić oszacowanie ich nośności.

5

Przypadki imperfekcji

Przypadki imperfekcji służą do zarządzania imperfekcjami. Przypadki pozwalają na opis imperfekcji z imperfekcji lokalnych, obciążeń zastępczych, przechyłu początkowego za pomocą tabeli (nowość), deformacji statycznej, postaci wyboczeniowej, dynamicznej postaci własnej lub kombinacji wszystkich tych typów (nowość).

6

Sytuacje obliczeniowe

Sytuacje obliczeniowe służą jako zbiory właściwych sytuacji obciążeniowych do obliczeń. Na przykład, można zdefiniować sytuację obliczeniową na potrzeby wymiarowania różnych materiałów.

7

Rozszerzenie generatorów obciążenia śniegiem i wiatrem

Do generatorów obciążenia śniegiem i wiatrem dodano następujące funkcje:

 • Obciążenie modeli hybrydowych wykonanych z prętów i powierzchni (tylko RFEM)
 • Połączenie z narzędziem do geolokalizacji (w zależności od globalnej definicji placu budowy)
 • Wyłączanie boków powierzchni
8

Nowoczesny system licencjonowania online

Nowoczesny system licencjonowania online umożliwia dystrybucję posiadanych licencji do programów RFEM i RSTAB na całym świecie i przydzielanie ich do odpowiednich użytkowników za pośrednictwem konta Dlubal.


9

Menedżer skryptów

Za pomocą menedżera skryptów można sterować wszystkimi elementami wejściowymi za pomocą JavaScript z poziomu konsoli lub poprzez zapisane wcześniej skrypty.

10

Ulepszony protokół wydruku

Protokół wydruku został gruntownie zmieniony. Między innymi zoptymalizowano:

 • Szybkie tworzenie protokołu dzięki niezależnemu środowisku edycji wydruku (możliwa równoległa praca w programie i protokole)
 • Możliwość interaktywnej modyfikacji rozdziałów oraz tworzenie nowych rozdziałów zdefiniowanych przez użytkownika
 • Import plików PDF, wzorów matematycznych, grafik 3D itp.
 • Rozwinięcie wzorów dotyczących warunków projektowych użytych w obliczeniach (w tym odniesienie do zastosowanego równania z normy)
 • Nowoczesny wygląd protokołu wydruku
11

Szybsze obliczenia

W modelach, w których należy obliczyć wiele kombinacji obciążeń, uruchamianych jest równolegle kilka solwerów (po jednym na każdy rdzeń procesora). Następnie każdy solwer niezależnie przeprowadza obliczenia dostępnych kombinacji obciążeń. Prowadzi to do lepszego wykorzystania rdzeni, a tym samym do szybszych obliczeń.

12

Ulepszone okno historii wyników

Do okna historii wyników dodano następujące funkcje:

 • Praca równoległa w oknie wykresu wyników i modelu
 • Opcjonalne wyświetlanie wyników nakładających się (np. kilka podobnych elementów konstrukcyjnych na jednym zdjęciu)

13

Webservice i API

Technologia prowadzi Cię dalej, również w codziennej pracy z programem RFEM/RSTAB. Dzięki nowym usługom sieciowym w technologii API można tworzyć własne aplikacje komputerowe lub internetowe, kontrolując wszystkie obiekty zawarte w programie RFEM 6/RSTAB 9. Dostępne są całe biblioteki i liczne funkcje. Umożliwia to tworzenie własnych projektów, efektywne modelowanie konstrukcji parametrycznych oraz optymalizację i automatyzację procesów przy użyciu języków programowania Python i C# przy niewielkim nakładzie pracy. Oprogramowanie Dlubal sprawia, że praca staje się łatwiejsza i przyjemniejsza. Odkryj swoje możliwości!

14

Rozszerzenie interfejsu IFC dla ulepszonego zarządzania procesem BIM

Oprócz importu IFC 2x3 (widok "Coordinate View" i widok "Structural Analysis View"), obsługiwany jest teraz import i eksport IFC 4 (widok "Reference View" i widok "Structural Analysis View").

15

Symulacja przepływu wiatru (środowisko RFEM lub RSTAB)

W celu wyznaczania obciążeń wiatrem za pomocą RWIND w programach RFEM i RSTAB dodano następujące funkcje:

 • Kreatory obciążeń do generowania przypadków obciążeń wiatrem z uwzględnieniem różnych kierunków wiatru
 • Przypadki obciążenia wiatrem z możliwością dowolnej modyfikacji ustawień analizy, w tym zadania przez użytkownika określonego rozmiaru tunelu aerodynamicznego oraz profilu wiatru na wlocie
 • Wizualizacja tunelu aerodynamicznego wraz z wejściowym profilem wiatru i wejściowym profilem intensywności turbulencji
 • Wizualizacja i wykorzystanie wyników symulacji RWIND
 • Globalna definicja ukształtowania terenu (płaszczyzny poziome, płaszczyzna pochylona, metoda tabelaryczna)
16

Import danych terenu budowy w celu określenia obciążenia

Na mapie cyfrowej można określić miejsce budowy konstrukcji. Oprócz danych dotyczących położenia (w tym wysokości), automatycznie importowane są dane na temat obciążenia śniegiem, wiatrem i sejsmiką. Te dane są z kolei wykorzystywane przez kreatory obciążenia.

Dodatkowo wyświetlana jest mapa z zaznaczonym placem budowy w zakładce „Parametry modelu”.


17

Definicja klawiszy skrótu

Do różnych poleceń można przypisać klawisze skrótu. W ten sposób często używane polecenia można wykonywać szybko i łatwo za pomocą wcześniej przypisanej kombinacji klawiszy.

Działa to również w przypadku myszy komputerowej. Jeśli oprócz lewego, prawego i środkowego klawisza mysz jest wyposażona również w inne klawisze, można im przypisać skrót.

18

Przypisywanie obciążeń do nowego przypadku obciążenia

W przypadku obciążeń prętowych, powierzchniowych itd., obciążenia można cofnąć do innego przypadku obciążenia.
19

Obciążenia masą

Do katalogu dostępnych obciążeń dodano typ Obciążenia masą.
20

Bryła tnąca

Oprócz płaszczyzny tnącej można zdefiniować bryłę tnącą, aby ukryć nieistotne obiekty wokół wybranego punktu.
21

Specyfikacja typów elementów

Wprowadzanie jest uproszczone poprzez określenie typów elementów dla prętów, powierzchni, brył itp. (Np. Nieliniowości prętów, sztywności prętów, podpory obliczeniowe i wiele innych).

22

Centrum Dlubal

Centrum Dlubal umożliwia, między innymi, zarządzanie projektami i plikami modeli w jednym miejscu. Informacje o szczegółach oraz grafiki ułatwiają zarządzanie wszystkimi modelami w celu szybkiej realizacji zamówienia. Ponadto w Centrum Dlubal znajdują się informacje klienta, w tym dostępne licencje i moduły dodatkowe.

23

Globalne zarządzanie wszystkimi rozszerzeniami

Wszystkie rozszerzenia są bezpośrednio zintegrowane z programem i podobnie jak normy projektowe dla odpowiednich materiałów są zarządzane z poziomu centralnego okna.

24

Globalne parametry modelu

Można zdefiniować dowolne globalne parametry w modelu. Mogą być również wykorzystywane w dokumentacji.

25

Nawigator danych konstrukcyjnych

Nawigator danych ma przejrzystą strukturę i zawiera różnorakie typy, które można przypisać obiektom, w tym funkcję hiperłącza do szybkiego przekierowania do elementów przypisanych do danego obiektu.
26

Statystyki wg przekrojów

Dla wszystkich zastosowanych przekrojów wyświetlane są informacje statystyczne, takie jak długość całkowita użytych profili, objętość całkowita, masa całkowita itd.

27

Nowe możliwości zmienności przekrojów dla prętów

Dostępnych jest siedem nowych typów zmienności przekroju dla prętów (w tym funkcja pozwalająca na wyrównanie do wspólnej krawędzi):

 • Zwężenie po obu stronach
 • Zwężenie na początku pręta
 • Zwężenie na końcu pręta
 • Siodłowy
 • Odsunięcie po obu stronach
 • Odsunięcie na początku pręta
 • Odsunięcie na końcu pręta
28

Biblioteka przekrojów z funkcją wyszukiwania wg krótkiego tekstu

Do biblioteki przekrojów dodano funkcję wyszukiwania według krótkiego tekstu, aby szybciej znaleźć żądany przekrój lub serię przekrojów.

29

Obiekt typu modyfikacja konstrukcji

Dzięki nowemu obiektowi typu modyfikacja konstrukcji, sztywności, nieliniowości oraz całe elementy konstrukcji można łatwo modyfikować lub dezaktywować w zależności od przypadku obciążenia
30

Kombinacje wyników z wykorzystaniem wyrażeń w nawiasach

Podczas tworzenia kombinacji wyników można teraz używać również terminów ujętych w nawiasach.
31

Indywidualne globalne parametry obliczeń dla przypadków obciążeń i kombinacji obciążeń

Dzięki nowemu ustawieniu w programie do analizy statyczno -wytrzymałościowej przypadki obciążeń i kombinacje obciążeń mogą być teraz wyposażone w indywidualne globalne parametry obliczeń.
32

Kreator kombinacji oparty na automatycznym lub półautomatycznym generowaniu zgodnie z normami

Nowe kreatory kombinacji tworzą sytuacje obliczeniowe kombinacjami obciążeń lub wyników na podstawie automatycznych i półautomatycznych ustawień zgodnych z normami.
33

Ulepszony kreator obciążeń

Do kreatora obciążeń dodano nowe funkcje służące do blokowania nowych prętów, wygładzenia obciążeń skupionych oraz uwzględniania mimośrodów i położenia obciążenia w przekroju.
34

Określanie obciążeń prętowych na podstawie obciążeń powierzchniowych poprzez zdefiniowanie komórek i powierzchni

W kreatorze obciążeń można teraz określać obciążenia prętowe na podstawie obciążeń powierzchniowych poprzez zdefiniowanie powierzchni (za pomocą węzłów narożnych) i komórek.
35

Globalne zarządzanie układami współrzędnych zdefiniowanymi przez użytkownika

Układy współrzędnych zdefiniowane przez użytkownika do celów wprowadzania danych bądź analizy wyników są teraz uporządkowane globalnie w ramach obiektów pomocniczych.
36

Organizacja różnych trybów uchwycenia obiektów

Teraz można zdefiniować kilka trybów uchwycenia obiektów dla różnych zadań operacyjnych.
37

"Wybór obiektów" jako nowego typ obiektu pomocniczego

Nowy obiekt pomocniczy typu „Wybór obiektów” umożliwia filtrowanie ogólne na bazie:
 • Obiektów podstawowych
 • Typów dla węzłów
 • Typów dla linii
 • Typów dla powierzchni
 • Generatorów obciążeń
 • Obciążeń
 • Obiektów pomocniczych
Wybór obiektów stwarza wiele możliwości interaktywnego filtrowania na różnych płaszczyznach.
38

Tabelaryczne opisy referencyjne dla linii wymiarowych

Dla lepszej orientacji, opisy referencyjne dla przyrostowych linii wymiarowych są teraz podane w formie tabelarycznej.
39

Wdrożenie formatu SAF

Obsługiwany jest teraz również nowy format plików do obliczeń konstrukcyjnych, Structural Analysis Format (SAF). Zarówno import, jak i eksport jest możliwy w RFEM 6 i RSTAB 9. SAF to format pliku oparty na programie MS Excel, który ma ułatwić wymianę modeli do analizy statyczno -wytrzymałościowej pomiędzy różnymi aplikacjami.

40

ViewCube

Nowy ViewCube w grafice umożliwia intuicyjny wybór prawidłowego rzutu modelu.
41

Ustawienia jednostek tabelarycznych

Niektóre jednostki można teraz zmieniać w postaci tabelarycznego interfejsu użytkownika.
42

Nowe formaty plików do eksportu

W programach RFEM i RSTAB istnieje możliwość eksportu modeli w formacie XML, SAF i VTK (wyniki z RWIND).
44

Nowa opcja wydruku grafiki z podglądem obrazu

Nowe okno dialogowe wydruku grafiki zawiera teraz:
 • funkcję kontroli wydruku zbiorowego dla wszystkich grafik programu, kontrolowaną przez bibliotekę,
 • zdefiniowany przez użytkownika wybór obszaru wydruku,
 • funkcję 3D dla późniejszych funkcji 3D w ostatecznym pliku PDF,
 • automatyczną separację obrazów do wydruku w skali oraz funkcję wyświetlania obrazu ogólnego.
45

Tworzenie wykazów części

Możliwe jest teraz tworzenie wykazów części w oparciu o przekroje i materiały.
46

Korzystanie z plików logów

Nowa generacja programów RFEM 6 i RSTAB 9 umożliwia wysyłanie plików logów do naszej firmy poprzez rejestrację online. Dzięki temu możemy lepiej analizować i ulepszać nasze programy pod kątem zastosowania przez Państwa firmę. To ustawienie domyślne jest aktywowane w opcjach programu. W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę.

47

Pole listy dla zorganizowanej, interaktywnej struktury tabeli

Tabele są teraz posortowane w dwóch listach wartości, co umożliwia łatwe nawigowanie po różnych tabelach wprowadzania i wynikach.
48

Menedżer tabeli wyników

Dla lepszego wyświetlania wyników, ilość kolumn i rzędów można ograniczyć dzięki menadżerowi tabeli wyników.
49

Kontrola typu materiału

Typ materiału jasno określa właściwości materiału w zależności od obliczeń.
50

Ulepszony podgląd biblioteki materiałów

Biblioteka materiałów obejmuje teraz serie materiałów. Żądany materiał można wyszukać bezpośrednio korzystając z funkcji wyszukiwania.

Zalety

RSTAB

 • Szybkie modelowanie dzięki zaawansowanej technologii wprowadzania
 • Jeden program dla wszystkich typów konstrukcji, od belek jednoprzęsłowych po złożone konstrukcje belkowe 3D
 • Szybkie obliczenia przy użyciu technologii wieloprocesorowej
 • Obsługa norm krajowych i międzynarodowych
 • Szybkie generowanie profesjonalnie wyglądającego raportu
 • Automatyczne generowanie obciążeń wiatrem przy użyciu zintegrowanej symulacji wiatru CFD (wymagane RWIND)
 • API za pośrednictwem serwisu internetowego
 • Program rozpoznawalny na całym świecie z ponad 100 000 użytkowników
 • Profesjonalne wsparcie klienta zapewniane przez ponad 20 inżynierów wsparcia

Instrukcje dla RSTAB 9

Instrukcje obsługi

Cena

Cena
2 850,00 EUR

Ceny dotyczą korzystania z oprogramowania we wszystkich krajach.

Szkolenia online | Angielski

Eurokod 5 | Konstrukcje drewniane zgodnie z DIN EN 1995-1-1

Szkolenie online 8. grudnia 2022 9:00 - 13:00 CET

Analiza konstrukcji stalowych \n w RFEM 6

Analiza konstrukcji stalowych w RFEM 6

Webinar 19. stycznia 2023 12:00 - 13:00 CET

Szkolenia online | Angielski

Eurokod 3 | Konstrukcje stalowe zgodnie z DIN EN 1993-1-1

Szkolenie online 17. listopada 2022 9:00 - 13:00 CET

Interfejsy z RFEM 6: Webservice i Rhino/Grasshopper

Interfejsy z programem RFEM 6: Webservice i Rhino/Grasshopper

Webinar 10. listopada 2022 14:00 - 15:00 CET

Powierzchnie graniczne z programem RFEM 6 Przedstawiono w skrócie: DXF, IFC, Autodesk Revit

Interfejsy z programem RFEM 6: DXF, IFC, Autodesk Revit

Webinar 3. listopada 2022 14:00 - 15:00 CET

Optymalizacja wymiarowania konstrukcji w oparciu o narzędzia w RFEM 6

Optymalizacja wymiarowania konstrukcji w oparciu o narzędzia w RFEM 6

Webinar 20. października 2022 14:00 - 15:00 CEST

Obliczenia sejsmiczne zgodnie z EC 8 w RFEM 6 i RSTAB 9

Obliczenia sejsmiczne zgodnie z Eurokodem 8 w RFEM 6 i RSTAB 9

Webinar 11. października 2022 14:00 - 15:00 CEST

Szkolenia online | Angielski

Eurokod 5 | Konstrukcje drewniane zgodnie z DIN EN 1995-1-1

Szkolenie online 15. września 2022 9:00 - 13:00 CEST

Webservices i API w RFEM 6

Webservices i API w RFEM 6

Webinar 14. września 2022 12:00 - 13:00 CEST

Szkolenia online | Angielski

Eurokod 3 | Konstrukcje stalowe zgodnie z DIN EN 1993-1-1

Szkolenie online 8. września 2022 9:00 - 13:00 CEST

Raport z obliczeń w RFEM 6 i RSTAB 9

Raport z obliczeń w RFEM 6 i RSTAB 9

Webinar 25. sierpnia 2022 12:00 - 13:00 CEST

RSTAB 9

Rozwiązania specjalne

Dwuczęściowe rozszerzenie Optymalizacja i koszty | Szacowanie emisji CO2 znajduje odpowiednie wartości dla sparametryzowanych modeli i bloków za pomocą sztucznej inteligencji (AI) techniką optymalizacji rojem cząstek (PSO) w celu zapewnienia zgodności z powszechnymi kryteriami optymalizacji. Ponadto, rozszerzenie oszacowuje koszty modelu lub emisję CO2 poprzez określenie kosztów jednostkowych lub emisji jednostkowej dla materiałów zdefiniowanych w modelu konstrukcyjnym.

Cena pierwszej licencji
1 650,00 EUR