3078x
001259
2.3.2023

Dřevěná příhradová lávka pro pěší a cyklisty přes odvodňovací příkopy v Orihuele, Španělsko

Náš zákazník SIDO Madera ze Španělska navrhl 21 metrů dlouhou lávku pro pěší a cyklisty v Orihuele v Alicante. Lávka je vyrobena z borového dřeva GL24H ošetřeného v impregnačním autoklávu za použití solí mědi. Dále byly použity žárově zinkované spojovací prostředky z oceli S235.

Konstrukční systém lávky představuje takzvaná Howeova soustava příhradových vazníků s dřevěnými tlačenými diagonálami, které zajišťují únosnost spojů při přenosu sil v kontaktu dřevo-dřevo při působení svislých zatížení. Horní pás je stabilizován proti příčnému vybočení příčnými vzpěrami, díky nimž vzniká tuhý příčný rám. Při statickém posouzení byly zohledněny montážní tolerance a poddajnost spojů ve třídě provozu 3.

Výpočet byl proveden v programu RFEM 5 pro analýzu metodou konečných prvků, posouzení stability v přídavném modulu RF-STABILITY, návrh prutů v programu RF-TIMBER Pro a spoje byly posouzeny v programu RF-JOINTS Timber.

Video lávka pro pěší přes Reguerón (Orihuela)

Soubor: Výňatek z protokolu o výpočtu lávky

Místo Azarbe Mayor de Hurchillo
Orihuela, Alicante, Španělsko
Statický výpočet SIDO Madera

sidomadera.com

Investor CHM Obras e Infraestructuras SA
3D návrh Cadwork Ibérica & Latinoamérica


Specifikace projektu

Údaje o modelu

Počet uzlů 138
Počet linií 183
Počet prutů 183
Počet zatěžovacích stavů 9
Počet kombinací zatížení 1
Počet kombinací výsledků 59
Celková hmotnost 4,153 t
Rozměry (metrické) 4,000 x 21,640 x 2,320 m
Rozměry (imperiální) 13.12 x 71 x 7.61 feet
Verze programu 5.30.00

Máte nějaké otázky?