Dřevěná příhradová lávka pro pěší a cyklisty přes odvodňovací příkopy v Orihuele, Španělsko

Realizováno v programech Dlubal Software...

  • Zákaznický projekt

Projekt zákazníka

Náš zákazník SIDO Madera ze Španělska navrhl 21 metrů dlouhou lávku pro pěší a cyklisty v Orihuele v Alicante. Lávka je vyrobena z borového dřeva GL24H ošetřeného v impregnačním autoklávu za použití solí mědi. Dále byly použity žárově zinkované spojovací prostředky z oceli S235.

Statický výpočet SIDO Madera

sidomadera.com

Investor CHM Obras e Infraestructuras SA
3D návrh Cadwork Ibérica & Latinoamérica

Model

Konstrukční systém lávky představuje takzvaná Howeova soustava příhradových vazníků s dřevěnými tlačenými diagonálami, které zajišťují únosnost spojů při přenosu sil v kontaktu dřevo-dřevo při působení svislých zatížení. Horní pás je stabilizován proti příčnému vybočení příčnými vzpěrami, díky nimž vzniká tuhý příčný rám. Při statickém posouzení byly zohledněny montážní tolerance a poddajnost spojů ve třídě provozu 3.

Výpočet byl proveden v programu RFEM 5 pro analýzu metodou konečných prvků, posouzení stability v přídavném modulu RF-STABILITY, návrh prutů v programu RF-TIMBER Pro a spoje byly posouzeny v programu RF-JOINTS Timber.

Umístění projektu

Azarbe Mayor de Hurchillo
Orihuela, Alicante, Španělsko

Klíčová slova

Dřevo Lávka Příhradová konstrukce

Napište komentář...

Napište komentář...

Kontakt

Kontakt na Dlubal Software

Máte další dotazy nebo potřebujete poradit? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ, které máte nepřetržitě k dispozici.

+420 227 203 203

[email protected]

Online školení | Anglicky

Eurokód 5 | Dřevěné konstrukce podle DIN EN 1995-1-1

Online školení 22. června 2023 8:30 - 12:30 CEST

Online školení | Anglicky

Eurokód 5 | Dřevěné konstrukce podle DIN EN 1995-1-1

Online školení 31. srpna 2023 8:30 - 12:30 CEST

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Studenti | Úvod do posouzení dřevěných konstrukcí

Online školení 24. května 2023 16:00 - 17:00 CEST

Online školení | Anglicky

Eurokód 5 | Dřevěné konstrukce podle DIN EN 1995-1-1

Online školení 16. března 2023 9:00 - 13:00 CET

Online školení | Anglicky

Eurokód 5 | Dřevěné konstrukce podle DIN EN 1995-1-1

Online školení 8. prosince 2022 9:00 - 13:00 CET

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Studenti | Úvod do Posouzení dřevěných konstrukcí

Online školení 25. listopadu 2022 16:00 - 17:00 CET

Online školení | Anglicky

Eurokód 5 | Dřevěné konstrukce podle DIN EN 1995-1-1

Online školení 15. září 2022 9:00 - 13:00 CEST